Giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn

Giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn

Thất bại, sai sót cũng là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, đặc biệt là trong công việc, có người tự biết cách sửa sai, điều chỉnh để những thiếu sót ngày sau trở thành kinh nghiệm để làm tốt hơn, nhưng đôi khi cần phải có những người bạn, cấp trên thân tình góp ý giúp họ nhận ra khuyết điểm thì sẽ giúp họ hoàn thiện bản thân tốt hơn, nhưng làm thế nào để vừa “Chỉ trích” nhân viên, vừa giúp họ trở nên tốt hơn mà vẫn vui vẻ tiếp nhận sự trách cứ của bạn thì đó là cả một quá trình, hãy tham khảo mười ý kiến dưới đây như mười cách “trách cứ” giúp nhân viên tốt hơn cho cấp trên:

1. Điều tra kỹ sự thật – chỉ trách khi nào đáng trách, lựa lúc mà trách.

2. Trên nguyên tắc, không trách trước mặt người khác, không làm cho họ thấy xấu hổ.

3. Không nên đột nhiên quát tháo ầm ĩ…Hãy chỉnh lý lại nội dung, rồi giảng cho cấp dưới nghe và làm cho họ sửa đổi.

4. Không để tình cảm riêng tư vào, hãy có tình thương và lòng mong muốn họ trưởng thành hơn khi trách.

5. Đừng có giáo điều với cấp dưới…Với tư cách là người cùng làm việc, chỉ cho họ thấy khuyết điểm và nhắc nhở, giúp đỡ.

6. Không nên chỉ căn cứ trên hậu quả mà trách cứ – Hãy nắm rõ chi tiết của công việc, chế độ, nguyên nhân thất bại, rồi trách cứ chỉ bảo họ.

7. Nên nói thẳng chứ đừng mỉa mai, chì chiết.

8. Không nên trách cứ tập thể, không nên đối xử như kẻ phạm tội. Nên nhớ lại công lao và khổ cực đã qua của họ.

9. Nên trách cứ chỗ chính của vấn đề, không nên bới móc chuyện cũ hoặc đưa các vấn đề khác vào.

10. Sau khi trách cứ, nên có những lời khích lệ, mong đợi trước khi kết thúc.