Tag Archives: quảng cáo

Điều kiện để xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Điều kiện để xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Đây là những giá chung trong giai đoạn phát triển hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam khi xây dựng văn hóa không thể bỏ qua, cùng với việc giữ gìn những nét văn hóa độc đáo của riêng từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải lúc nào muốn là cũng có thể thay đổi, xây dựng được Văn hóa doanh nghiệp.

Điều kiện để xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Điều kiện để xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Có thể ví văn hóa như cái trục mà mọi hoạt động của doanh nghiệp xoay quanh. Nó thấm nhuần và lan tỏa trong ý nghĩ, hành động và cảm giác của từng thành viên. Trục Văn hóa doanh nghiệp này có thể thay đổi được và sự thay đổi có thể lập kế hoạch theo kết quả đầu ra mong muốn. Song sự thay đổi này không phải lúc nào doanh nghiệp mong muốn cũng thực hiện được mà nó cần tới một số điều kiện nhất định.

1. Khi doanh nghiệp buộc phải thay đổi để thích ứng với môi trường bên ngoài: kinh tế, chính trị, xã hội, công nghệ…, cần xuất hiện tư tưởng và thể chế tiến bộ phù hợp với yêu cầu đổi mới.

Đây là điều kiện tiên quyết cho xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, hướng vào bền vững. Những quan điểm, mục tiêu  kết quả của cải cách hành chính những năm qua chính là điều kiện nền tảng cho đổi mới văn hóa doanh nghiệp theo nghĩa tích cực và tiêu cực. Chẳng hạn, sự nhất quán về quan điểm trong các chính sách, pháp luật của nhà nước, sự minh bạch, công khai và mẫn cán của các công chức nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính cho các doanh nghiệp, giám sát trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động, người tiêu dùng, với môi trường… là tạo nền tảng, tạo khuôn khổ về môi trường thể chế tốt cho xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng tăng chất lượng đầu ra.

Ngược lại, nếu các cơ quan nhà nước không tạo dựng được một thể chế tiến bộ, nói cách khác là không gương mẫu trong xây dựng và thực thi một thể chế, trong trường hợp này xin được viện dẫn một tổng kết của dân gian: “Quan tham thì dân gian”. Hiện nay quan sát tỷ lệ các bài đăng trên các báo và tạp chí viết về các tác động không mong muốn của chính sách, pháp luật, nhất là trong việc thực thi, thường chiếm tỷ lệ khá cao. Môi trường này là bất lợi cho phát triển văn hóa doanh nghiệp theo hướng tăng cường năng lực, phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Bước phát triển mới của kinh tế nước nhà đang đòi hỏi một năng lực thể chế tương thích.

2. Lãnh đạo của doanh nghiệp nhận thức ra sự cần thiết phải thay đổi văn hóa tổ chức để phù hợp với thay đổi của môi trường bên ngoài.

Hiện nay, ngoài những tác động quốc tế (sự tuân thủ các quy định của WTO, cạnh tranh mang tính toàn cầu..), trong nước di dân nội địa cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Đa số những người lao động ở khu vực nông nghiệp đang được đào tạo để chuyển sang khu vực công nghiệp. Nhiều tổ chức mới ra đời đã nhanh chóng hội tụ những người đến từ các vùng quê khác nhau mang theo cả văn hóa xóm làng vào các tổ chức. Đồng thời dòng người đi công tác, đi du học, đi làm ăn ở nước ngoài mang theo cả nét văn hóa từ các xã hội công nghiệp phương Tây vào các tổ chức trong nước. Đó là chưa kể số ít người nước ngoài làm việc trong các tổ chức Việt Nam. Đây là thời kỳ văn hóa của dân tộc Việt Nam, của các doanh nghiệp Việt Nam bị thử thách, bị sàng lọc mạnh mẽ trước yêu cầu hội nhập và đổi mới.

Lúc này cần tới sự định hướng, sự sáng tạo của các cá nhân, các tổ chức để biến cải cái cũ, tinh tuyển cái mới cho văn hóa doanh nghiệp và cũng là cho văn hóa dân tộc. Đây là điều kiện tiên quyết cho những thay đổi của doanh nghiệp. Lãnh đạo của doanh nghiệp cần đưa ra đưa được những tuyên bố rõ ràng về sứ mệnh, về mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp, gây được ấn tượng về quan điểm, giá trị mới mà doanh nghiệp hướng tới. Những định hướng này nếu không phù hợp với yêu cầu đổi mới, hoặc không rõ ràng sẽ khiến các thành viên trong doanh nghiệp mất phương hướng, lúng túng như người phương tây dùng đũa khi ăn.

3. Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp không chỉ là bài phát biểu hay khẩu hiệu được trưng bày. Công việc này đặc biệt cần tới sự cam kết, gương mẫu đi đầu của cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp.

Chúng ta biết văn hóa của người đứng đầu hoặc của nhóm người quản lý cao nhất trong doanh nghiệp là nguồn đầu vào có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với văn hóa doanh nghiệp, chỉ sau ảnh hưởng của văn hóa dân tộc. Họ chính là biểu tượng để nhân viên noi theo. Các thành viên thường chịu ảnh hưởng từ tác phong, cử chỉ, cách nói… của người đứng đầu với mong muốn được thành công như sếp của mình.

Các công ty muốn đạt được hiệu quả kinh tế – xã hội trong kinh doanh thì lãnh đạo công ty chẳng những đưa ra được những tuyên bố công khai về những giá trị mà công ty phải hướng tới mà các giá trị này còn được nhóm lãnh đạo cao nhất cam kết thực hiện bằng việc gương mẫu và chuyển tải chúng thường xuyên, liên tục vào các hoạt động của công ty. Thực tế này sẽ tạo dựng niềm tin và hành vi noi theo cho nhân viên.

Trong thực tế, không ít tổ chức khó thành công trong việc phát triển văn hóa tổ chức. Lãnh đạo những doanh nghiệp này thường ở trong tình trạng không đưa ra được những tuyên bố rõ ràng về sứ mệnh, về mục tiêu, về giá trị cần phải xây dựng hoặc có sự không phù hợp giữa những tuyên bố này với những cách thức thực thi chúng (các tổ chức công trước khi diễn ra các thay đổi thường ở trong tình trạng này). Nếu như ở đây cần sự cảnh báo, phải chăng đó là do có khoảng cách đáng kể giữa những điều tốt đẹp được nói ra trong các tuyên bố với hành vi quản lý trong thực tế. Hậu quả của tình trạng này là sự phá hủy tính thống nhất và niềm tin của các thành viên trong doanh nghiệp. Sự mập mờ này khiến cấp dưới và nhân viên hoặc rơi vào lúng túng, thụ động hoặc tự phát hành động, bởi họ là những người chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa tổ chức trong khi tổ chức lại chịu ảnh hưởng văn hóa của cấp lãnh đạo.

4. Doanh nghiệp còn phải có các can thiệp hướng vào luồng công việc và cơ cấu của tổ chức để có sự phù hợp giữa giá trị và nhiệm vụ mới của tổ chức. Trong thực tế không hiếm trường hợp người ta đưa ra những tuyên bố về nhiệm vụ mới của tổ chức nhưng lại không đầu tư thích đáng cho việc rà soát lại dòng chảy công việc, vào quản lý nhân sự và cơ cấu tổ chức. Thiếu sót này khiến giá trị của tổ chức không hiện hữu được trong các hoạt động của doanh nghiệp, dẫn đến xung đột giữa “văn hóa được đề xướng” với “văn hóa trong thực tế”.

Ví dụ, trong tuyển dụng, việc đăng quảng cáo tuyển người của doanh nghiệp cần thể hiện rõ ràng quan điểm, giá trị mà doanh nghiệp đòi hỏi. Nếu bảng hỏi được thiết kế để đánh giá trong thi tuyển chỉ nhắm vào kiến thức, kỹ năng là chưa đủ. Trong quy trình quản lý nhân sự nếu chuyển tải được giá trị, mong đợi của doanh nghiệp vào khâu tuyển dụng thì các khâu sau đỡ phải xử lý.

Ngại động chạm vào bộ máy, xem nó là cái “nhất thành bất biến” cũng là tâm lý có ở số đông người Việt Nam. Tình trạng tách nhập các tổ chức ở nước ta trong thời gian trước đây và hiện nay thường ít đem lại kết quả cho người đề xướng lẫn người trong cuộc, có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân ngại động chạm vào những thay đổi về cơ cấu, nhân sự.

Khi có sự định hướng lại các giá trị cơ bản thì doanh nghiệp cũng cần rà soát lại các văn bản quy định. Các văn bản này phải thực tế, rõ ràng, khả thi. Hơn nữa phải lôi kéo được sự tham gia của các thành viên vào việc xây dựng văn bản này, khắc phục tính thụ động trông chờ vào cấp trên – tàn dư của thời bao cấp. Điều này có ý nghĩa: giới hạn thói quen “tự điều chỉnh” của cá nhân vào khuôn khổ chung của doanh nghiệp.

5. Cuối cùng, một điều kiện không thể thiếu được là cần một thời gian thích hợp cho sự thay đổi văn hóa của doanh nghiệp: từ 5 đến 10 năm. Vì cái mới đưa vào doanh nghiệp phải trở thành cái được các thành viên chấp nhận, chia sẻ và áp dụng. Do đó cần độ dài thời gian cần thiết  đủ cho sự kiểm nghiệm của cộng đồng doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy trong các doanh nghiệp thành đạt thường không tách rời việc xác định được thời cơ hay điều kiện để xây dựng văn hóa cho mình và xem văn hóa không chỉ là phương tiện mà còn là mục tiêu trong phát triển doanh nghiệp.

Tác động của quảng cáo trực tuyến

Tác động của quảng cáo trực tuyến

Quảng cáo là phần không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh của bất cứ công ty nào. Thế nhưng, nên chọn lựa quảng cáo truyền hình, quảng cáo qua báo chí hay quảng cáo trực tuyến để đạt được hiệu quả cao nhất?

Tác động của quảng cáo trực tuyến

Tác động của quảng cáo trực tuyến

Mạng internet được coi là phù hợp nhất cho quảng cáo truyền thông, nhưng những cú click chuột dễ dàng và doanh thu bán hàng của thương mại điện tử chưa thể nói hết được đầy đủ câu chuyện.

Trong nhiều trường hợp, quảng cáo trên internet còn kích thích doanh thu bán hàng thực tế. Công ty của chúng tôi nhận thấy các chiến dịch quảng cáo trên mạng làm doanh thu từ hoạt động bán hàng thực tế tăng nhiều hơn so với doanh thu kiếm được từ các website của công ty. Thông tin này có thể khuyến khích các nhà quản lý đầu tư rất nhiều tiền bạc vào quảng cáo trực tuyến.

Có khoảng 2 triệu người trên toàn thế giới cài đặt phần mềm theo dõi của công ty chúng tôi trên máy tính cá nhân của họ. Điều này thể hiện rằng họ cho phép chúng tôi quan sát các hoạt động của họ trên mạng.

Đổi lại, những người sử dụng phần mềm theo dõi của chúng tôi sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích như: Được sao lưu hệ thống dữ liệu miễn phí, mã hóa tài liệu và có cơ hội đóng góp ý kiến hay trực tiếp tác động đến tương lai phát triển của internet.

Chúng tôi sử dụng những thông tin của họ, bao gồm những dữ liệu về các trang web mà họ đã truy cập, các thông tin mà họ tìm kiếm, các giao dịch đã được thực hiện và những nội dung mà họ xem để tạo ra những bản báo cáo nghiên cứu thị trường tổng hợp bí mật. Khi khách hàng ủy thác cho chúng tôi những thông tin đó, chúng sẽ lập bản nghiên cứu đặc trưng của riêng họ.

Hoạt động theo dõi của chúng tôi giúp nhận biết được những tác động mà các quảng cáo trực tuyến gây ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng. Chúng tôi có thể dễ dàng đánh giá tác động đến doanh thu trực tuyến của một chương trình quảng cáo trên mạng hay một chiến dịch quảng cáo qua các công cụ tìm kiếm (kiểu quảng cáo mà các công ty phải trả tiền để địa chỉ trang web của họ được ưu tiên xuất hiện trên đầu danh sách của các trang kết quả tìm kiếm).

Đầu tiên, chúng tôi xác định những người đã xem quảng cáo. Sau đó, chúng tôi so sánh số hàng đặt mua trực tuyến của những người đã xem với những người chưa xem đoạn quảng cáo này. Việc phân tích cấu trúc tác động của quảng cáo trực tuyến đến doanh thu thực tế cần có rất nhiều kỹ thuật khác, ví dụ như quản lý những bản khảo sát hoặc phác họa hồ sơ về cơ sở dữ liệu của nhóm khách mua hàng thường xuyên của công ty đối tác.

Một nghiên cứu gần đây mà chúng tôi tiến hành đối với một công ty bán lẻ có doanh thu hàng năm trên 15 tỷ USD (phần lớn thu được từ các cửa hàng thực tế) đã đem lại kết quả rất đáng chú ý. Trong thời gian 3 tháng, doanh thu bán hàng trực tuyến trên thị trường Mỹ tăng 40% và bán hàng trực tiếp tăng 50% (tính trong số những người tham gia vào chiến dịch quảng cáo bằng công cụ tìm kiếm và quảng cáo bằng hình ảnh).

Do doanh thu ban đầu của các cửa hàng thực tế lớn hơn các cửa hàng trên mạng, nên phần trăm doanh thu từ hoạt động bán hàng thực tế của công ty bán lẻ này còn lớn hơn nhiều so với tỷ lệ phần trăm nêu trên. Chỉ với những số liệu gia tăng thô chưa xử lý, chúng tôi cũng có thể dễ dàng nhận thấy: Đối với phần lớn các công ty đã nghiên cứu, quảng cáo trực tuyến có tác động lớn hơn đến doanh thu bán hàng trực tiếp so với đến doanh thu bán hàng trực tuyến.

Tác động của quảng cáo qua công cụ tìm kiếm đến người tiêu dùng (và đến ví tiền của họ) lớn hơn so với quảng cáo bằng hình ảnh (xem bài Web Ads Boost In-Store Sales). Tuy nhiên, quảng cáo qua các công cụ tìm kiếm (chỉ xuất hiện sau khi người lướt web bộc lộ sở thích của họ về một vấn đề nào đó thông qua quá trình tìm kiếm) thường tốn kém hơn quảng cáo bằng hình ảnh.

Cũng phù hợp với những loại quảng cáo khác, sử dụng cả hai loại hình quảng cáo trên trong một chiến dịch quảng cáo sẽ làm doanh thu tăng nhiều hơn tổng doanh thu tăng lên của mỗi chiến dịch quảng cáo nếu tiến hành riêng biệt.

Lựa chọn dịch vụ quảng cáo tốt nhất

Lựa chọn dịch vụ quảng cáo tốt nhất
Lựa chọn dịch vụ quảng cáo tốt nhất

Lựa chọn dịch vụ quảng cáo tốt nhất

Có ba loại công ty chuyên làm dịch vụ quảng cáo là dịch vụ trọn gói, quảng cáo nhỏ lẻ và dịch vụ tư vấn.

Công ty cung cấp dịch vụ trọn gói sẽ làm tất cả mọi việc cho doanh nghiệp thuê dịch vụ này, từ lập kế hoạch, nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch truyền thông và đặt chỗ, viết kịch bản, thiết kế, dàn dựng, sản xuất chương trình, cung cấp sản phẩm khuyến mãi, giao tiếp công chúng và các dịch vụ Internet. Những công ty này đã sáng tạo ra nhiều ý tưởng độc đáo, xứng đáng với số tiền lớn mà họ nhận được. Tuy nhiên, những công ty dịch vụ trọn gói thường thích làm việc với các doanh nghiệp lớn. Những công ty nhỏ ít có cơ hội làm việc với họ.

Nếu cần một công ty cung cấp dịch vụ trọn gói, bạn hãy tìm  đến những công ty tư nhân điều hành bởi một hoặc hai người chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo, am hiểu về ngành nghề của bạn,. Họ có thể đưa ra những đề nghị hợp lý về các hoạt động marketing. Bạn chỉ phải chi trả cho chất xám, công sức trực tiếp của họ chứ không phải trả cho cả bộ máy cồng kềnh như khi làm việc với các công ty lớn.

Nếu bạn không có nhu cầu về dịch vụ trọn gói thì hãy sử dụng dịch vụ chuyên biệt. Đây là cách mà các công ty nhỏ thường sử dụng.

Một dịch vụ chuyên biệt thường được tổ chức bởi một hoặc hai chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo và thường chuyên về một mảng nào đó trong vô vàn công đoạn của chương trình quảng cáo. Hãy tìm những người am hiểu lĩnh vực mà mình cần để nhờ họ thực hiện công việc thay mình và không phải chi trả cho những hoạt động khác trong lĩnh vực quảng cáo không cần thiết.

Ví dụ bạn có một ý tưởng quảng cáo tuyệt vời, chắc chắn sẽ giúp mang lại doanh số cao cho công ty bạn và muốn triển khai ý tưởng này. Khi đó, bạn chỉ cần tìm một công ty chuyên lập kế hoạch và chọn lựa kênh truyền thông nào hiệu quả để phổ biến nội dung quảng cáo đó trong phân khúc thị trường của mình.

Lựa chọn thứ ba là sử dụng dịch vụ tư vấn do một cá nhân nào đó đảm trách với chi phí thấp hơn hai dịch vụ trên và bạn có thể tin tưởng vào sự theo dõi sát sao của họ đối với công việc.

Những nhà quảng cáo độc lập hoặc tư vấn marketing có thể thiếu sự chuyên sâu trong một vài lĩnh vực, nhưng họ như một nhạc trưởng điều khiển cả dàn nhạc giao hưởng và biết sắp xếp ai làm việc gì để thực hiện yêu cầu của công ty bạn một cách hoàn hảo nhất. Nếu bạn tìm được một người có những kỹ năng thích hợp, một người có cá tính phù hợp với bạn và một nhà tư vấn tài ba thì số tiền bạn bỏ ra để quảng cáo sẽ đem lại hiệu quả cáo bất ngờ.

Chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài

Chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài
Chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài

Chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài

1. Dùng việc thu hút nhân tài như là một cơ hội marketing

Quy trình tuyển dụng có thể là một công cụ xây dựng thương hiệu quan trọng nếu được quản lý chặt chẽ và hợp lý. Trong bảng tin đăng tuyển, hãy miêu tả chi tiết văn hóa công ty, sự kiện công ty, chính sách tiền thưởng. Cần phát triển mục tuyển dụng chuyên nghiệp trên trang web công ty nhằm gây hứng thú cho các ứng viên.

2. Tạo một văn hóa có sức hấp dẫn mạnh để giữ chân nhân tài

Không gì thu hút nhân tài đến với công ty bằng chính nhân tài giỏi của công ty đó.

Những ứng viên xuất sắc luôn bị thu hút bởi những nhà lành đạo tài ba. Điều quan trọng là cần xây dựng đội ngũ nhân viên giỏi gắn liền với thương hiệu công ty.

Ứng viên có thể ấn tượng với thương hiệu công ty, nhưng cuối cùng, họ cần được thu hút bởi những người tài giỏi mà họ sẽ làm việc chung.

3. “Quảng cáo” ưu điểm của công ty – một công cụ xây dựng thương hiệu

Công ty cần đưa ra những lí do để giúp nhân viên hiểu rõ tại sao nhân viên nên làm việc tại công ty. Đó có thể là môi trường làm việc với những cải tiến không ngừng, cơ hội đào tạo tốt, hoặc đơn giản là bầu không khí thân thiện, tinh thần hợp tác cao.

4. Cung cấp cơ hội phát triển – cách thức quản lí đầy hấp dẫn

Giúp nhân viên thấy vui vẻ là điều quan trọng. Ví dụ như nhân viên mong nhận được phản hồi và đánh giá kết quả đào tạo về khả năng làm việc của họ trong công việc thường ngày, hoặc những nhân viên giỏi muốn được thử thách và công nhận, hãy đảm bảo công ty có những thử thách dành cho các cấp quản lý, cơ hội học tập đặc biệt để giúp nhân viên phát triển sự nghiệp và hoàn thiện bản thân.

5. Đẩy mạnh cân bằng công việc – cuộc sống

Cho phép nhân viên làm việc tại nhà, dẫn con đến cơ quan vào một ngày làm việc, hoặc tổ chức những sự kiện giữa tuần sẽ tạo được sự cân bằng cuộc sống. Hỗ trợ nhân viên giữ được cân bằng cuộc sống và công việc sẽ giúp công ty giữ chân người tài.

6. Linh hoạt và gắn bó như gia đình

Vậy các công ty nên làm gì để nhân viên trẻ không nhảy sang công ty đối thủ? Chính sách gắn bó như gia đình như nghỉ thai sản, lịch làm việc linh động, nghỉ phép rất cần thiết. Ví dụ như công ty có thể cho phép nghỉ nửa ngày thứ sáu vào mùa hè, và các quản lí cấp cao về trước để mọi người cũng về theo.

7. Xây dựng cơ cấu tiền thưởng

Ngoài lương cơ bản, hãy “dụ dỗ” nhân tài bằng cơ cấu tiền thưởng. Công ty có thể đưa ra lựa chọn như cổ phần miễn phí của công ty, và thưởng hằng năm dựa trên kết quả làm việc và những chỉ tiêu kế hoạch đạt được.